Aktualitātes


Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 36 h kursi (A)
"Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Iekļaujošās izglītības veicināšana valstī."

Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā no 2017. gada 5. - 9. jūnijam
Elektroniski pieteikties līdz 2017.gada 19.maijam

Sīkāka informācija par kursos iekļautajām tēmām
Pieteikuma forma kursiem:

Skolas apkārtnes apzaļumošanas talka


Mātes un vecāku dienai veltīts koncerts


Pēdējais zvans


Sporta pasākums "Ģimeņu svētki"

2017. gada 13. maijā mūsu skolas labākie florbolisti un futbolisti, kā arī vieglatlēti piedalījās BJC ''Daugmale'' 2016./2017. m.g. noslēguma sporta pasākumā "Ģimeņu svētki" . Šajās sacensībās mūsu skolēni izcīnīja 1. vietu miniflorbolā vecākajā grupā, 1. vietu jaunākajā grupā, 2. un 3. vietu 60 metru skrējienā, 3. vietu šautriņu mešanā. Un futbolā ierindojāmies 5. vietā no 12 komandām.


Sporta sacensības “No ligzdas ligzdā”

Pateicoties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstam, Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības centrs otro gadu uz netradicionālās vieglatlētikas sacensībām aicina Rīgas pilsētas speciālo skolu audzēkņu komandas.

10. maija pēcpusdienā Ķengaraga stadionā pulcējās Rīgas 66.speciālās vidusskolas , Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas, Rīgas speciālās internātpamatskolas, Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra, Rīgas 2. internātpamatskolas, Rīgas 4. internātpamatskolas, Rīgas sākumskolas “Valodiņa” un Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra sportisti - kopā 12 komandas.

Sacensības 8 etapos bija veidotas tā , lai komandas dalībnieki darbotos saliedēti, kopā cīnītos par uzvaru. Tas pārliecinoši izdevās Rīgas speciālās internātpamatskolas komandai skolotājas Irīnas Lonšakovas vadībā, kuri saņēma uzvarētāja kausu, medaļas un atzinības rakstus. Pie medaļām tika arī Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas un Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra komandas. Visu komandu sportisti saņēma atzinības rakstus par aktīvu dalību sacensībās, bet skolotāji pateicības par komandu sagatavošanu.

Sacensību dalībniekus atklāšanas parādē iepriecināja BJC “Daugmale” mūsdienu deju grupa “Okey” skolotājas Ingunas Cakules vadībā, bet apbalvošanas līnijā dalībniekus ar dziesmu sveica 9.klases skolniece Viktorija Unbedahte.

Jaukas , saulainas un sportiskas vasaras brīvdienas!

Materiālu sagatavoja A. Arbidāne – Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra metodiķe


Konference

2017.gada 10.maijā sociālais pedagogs Signe Zeidaka kopā ar 7.b klases skolniecēm Viktoriju Savicku un Montu Kabiņecku pārstāvēja mūsu skolu Valsts bērnu tiesību inspekcijas rīkotajā konferencē „Būvējam drošu skolu”. Viktorija un Monta par konferencē pieredzēto stāsta: „ Mums patika darba grupas skolēniem, skolotāji bija tik forši. Iepazināmies, kopēji domājām un darbojāmies ar jauniešiem no visas Latvijas. Mēs runājām par dažādām problēmām skolā, ko vajag darīt, ja tevi vai kādu citu aiztiek.”

Baltā galdauta svētki mūsu skolā


Skolotāji turpina mācīties

Š. g. 3. maijā skolotāji noklausījās profesionālās vidusskolas "Victoria" direktores Andželas Dubinskas lekciju "Starpkultūras saskarsmes jautājumi".


Sporta svētki

Š.g. 25. aprīlī notika Rīgas pilsētas speciālo skolu sporta svētki - "Izveicīgie rīdzinieki - 6". Mūsu skola piedalījās ar 2 komandām. Sacensībās izcīnījām titulus - "Meistarīgie florbolisti" un "Ātrākie skrējēji".


Skolotāji turpina mācīties

Š.g. 18. aprīlī skolotāji noklausījās etiķetes pasniedzējas Aijas Strautmanes lekciju Saziņa ar skolēnu, komunikācijas un prasmju pilnveide mācību un audzināšanas procesā caur etiķetes mācību.

Dzīvo drošāk!

3. - 7. aprīlis skolā bija drošības dienas.

RD labklājības departamenta organizētā projekta "Traumatiskma profilakse pirmajās klasēs" ietvaros tika organizētas nodarbības "Dzīvo drošāk!". Nodarbības vadīja Lapsa Ašā un Vilks Apdomīgais.


Konkurss -izstāde ”Kaķu galerija 2”

Mūsu skolas skolēni ir veiksmīgi piedalījušies BJC “Zolitūde” veidotajā konkursā - izstādē ”Kaķu galerija 2”. Atzinības rakstu ir ieguvis Renārs Luste, bet pateicības ir saņēmuši Kristers Začs, Rodrigo Rauls Voicišs, Laura Irina Kalniņa un Samanta Siliņa skolotājas Līgas Jukšas vadībā. Apsveicam ar panākumiem!

Mūsu skolas skolēni apmeklē Getliņi EKO

Getliņi EKO ir moderns, tehnoloģisks un videi draudzīgs sadzīves atkritumu poligons, kur pārstrādā sadzīves atkritumus, ražo ekoloģiski atjaunojamu enerģiju un audzē dārzeņus. Skolēni iepazinās ar ekoloģisko apsaimniekošanu un apmeklēja tomātu audzēšanas siltumnīcas.


Mākslas konkurss “Rīgas toņi un pustoņi”

RIIMC veidotajā Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Rīgas toņi un pustoņi” otrajā kārtā veiksmīgi piedalījās mūsu skolas skolēni. Vizuālajā mākslā 3.pakāpes diplomu ieguva Daniels Brikmanis un Jānis Audijānis ,bet atzinības rakstus ieguva Gundars Trejs, Artis Dreimanis, Kristens Bumbieris skolotājas Līgas Jukšas vadībā. Vizuāli plastiskajā mākslā 3.pakāpes diplomu ieguva kolektīvs darbs “Pavasara ēnas parkā” , bet atzinības rakstu ieguva kolektīvs darbs “Koka Rīga” skolotājas Gulnaras Skuteles vadībā. Apsveicam laureātus!

Putnu diena

Šogad pirmo reizi skolā tika rīkotas putnu dienas.

Jaunāko klašu skolēni iepazinās ar dažādiem putniem, stundās un pagarinātās dienas grupas laikā zīmēja un veidoja dažādus putnus: gan tādus ka dabā, gan krāsainus fantāziju putnus. Darbi apskatāmi skolas gaiteņos.

8.-9. klašu zēni rādīja mājturības stundās apgūtās prasmes un gatavoja putnu būrīšus. Kā pirmais darbs sanāca, lai vēlāk novērtē mūsu spārnotie draugi.

Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības centrs realizē projektu DUSMOT-NIEKS ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas finansiālo atbalstu rīkojuma numurs DIKS-17- 219-rs.

Gan prakse, gan zinātniskā literatūra rāda, ka dusmu izlāde fiziskā veidā – skrienot, dauzot spilvenu vai plēšot papīru u.tml., nav efektīva agresijas mazināšanai. Meklējot efektīvus un jaunus veidus kā palīdzēt agresīvajiem bērniem tikt galā ar savām dusmu izpausmēm, Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra pedagogi uzzināja par Latvijas Autisma apvienības priekšsēdētājas Līgas Bērziņas izstrādātajām spēlēm, kas ir palīgmateriāls darbam ar uzvedības problēmām skolas vidē. Spēles ir radošs materiāls praktiskai saspringtu situāciju izpratnes veidošanai un risināšanai, kā arī skolēnu emocionālajai audzināšanai. Viens no preventīvajiem agresivitātes korekcijas darba virzieniem ir konstruktīvas uzvedības apmācība problēmsituācijās un savu emociju apzināšana, šos aspektus ietver “Dusmu kontroles spēle”. Bērni un pusaudži viegli apgūst jaunas prasmes caur rotaļu vai spēli, jo tas ir saistošs veids, kas notur bērnu un pusaudžu uzmanību, pat tad, ja tas sagādā grūtības.

Izmantojot Latvijas Autisma apvienības Līgas Bērziņas izstrādātās spēles “Dusmu kontroles spēle” darbam ar uzvedības problēmām skolas vidē, plānojam paaugstināt izglītojamo saskarsmes prasmes, spēju izprast sociālās situācijas, mazināt agresīvo uzvedību.

Projektam tiks piesaistīta sertificēta psihoterapeite kognitīvi – biheiviorālajā terapijā un klīniskā psiholoģe Karīna Andersone, kura iepazīstinās skolotājus ar bērnu un pusaudžu emociju regulēšanas prasmju profilaksi, tiks rīkotas skolotāju domnīcas par šo tēmu.

Projekts tika uzsākts š.g. 27. februārī. Bērniem un pusaudžiem ar agresīvu uzvedību tiek nodrošinātas regulāras “Dusmu kontroles spēles” nodarbības, kuras vada skolas sociālais pedagogs un skolas izglītības psihologs. Skolotāji piedalījās “Dusmu kontroles spēles” apmācības nodarbībās un plāno izmantot gūtās zināšanas klases stundās un pagarinātās grupas laikā.

Sociālais pedagogs vadīs arī drāmas pēcpusdienas projekta grupas bērniem un pusaudžiem.

Sadarbībā ar sporta skolotājiem tiks rīkotas sadarbības spēles projekta grupas bērniem un pusaudžiem. Vizuālās mākslas skolotāja iesaistīs skolēnus dusmu kontroles plakātu izstrādē, un veidos plakātu izstādi skolas telpās.

Projekta noslēgumā projekta grupas bērni un pusaudži apmeklēs teātra izrādi. Teātra izrādes apmeklējums ir nozīmīgs pasākums. Viens no “DUSMOT-NIEKS” mērķiem ir iemācīties pozitīvas saskarsmes prasmes, patstāvīgi pieņemt sociāli akceptējamus lēmumus kontrolēt un izturēt savas emocijas, īpaši negatīvās emocijas, tādas kā bailes.

Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra bērni un pusaudži projekta laikā apgūs pašregulācijas metodes nepiespiestā un pozitīvā veidā, piedaloties interaktīvās spēļu metodēs, līdzdarbojoties un savstarpēji sadarbojoties. Nodarbību laikā bērni un pusaudži gūs pozitīvas emocijas, kas veicinās pozitīva pašvērtējuma veidošanos.

Skolotāji iegūs pilnvērtīgas teorētiskas zināšanas un gūs jaunas metodes agresīvas uzvedības korekcijai ikdienas darbā, būs iespēja dalīties savā pieredzē ar kolēģiem. Skolotāji izveidos atbalstu bērniem un pusaudžiem ar agresīvu uzvedību savās klasēs.

Projektam noslēdzoties “Dusmu kontroles spēles” nodarbības tiks turpinātas gan atsevišķās klasēs, gan izglītojamo grupām pēc vajadzības.

Rakstu sagatavoja Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra metodiķe, DUSMOT-NIEKS projekta koordinatore Jolanta Āboltiņa


Izstāde un konkurss “Krāsainās domas 2017”

Trešo gadu pēc kārtas Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā-attīstības centrā aprīļa sākumā notika Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo skolu izstāde un konkurss “Krāsainās domas 2017”. Šogad skolēni radošo iedvesmu smēlās dabā . Izstāde “dārzs no aprīļa līdz aprīlim” ir veltījums Latvijas simtgadei. Bērnu veikums priecēja skatītājus ar lielu krāsainību gan vizuālās gan vizuāli plastiskās mākslas darbos. Apsveicam visus mūsu skolas laureātus un dalībniekus!

Starptautiskais vokālais mūzikas konkurss "Balsis"

29. martā Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra 3. a klases "Notiņas": Viktorija Bondareva, Lilita Dančina, Diāna Dubrovska un Laura Jubele, piedalījās Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas organizētajā starptautiskajā vokālās mūzikas konkursā "Balsis", un ieguva Uzslavas rakstus un balvas. Īpašu novērtējumu un prieku meitenes ieguva no žūrijas locekļa aktiera Aināra Ančevska.


Dabaszinību mēneša noslēgums

Marta mēnesis skolā tika aizvadīts dabaszinību noskaņās. 28. martā skolā norisinājās dabaszinību mēneša noslēguma pasākums. Klašu komandas bija sagatavojušas eksperimentus, ko demonstrēt skolas biedriem. Paldies par ieguldīto darbu!


Izglītības forums “Iespēju Tilts”

16. martā skolas 3 pedagogi piedalījās “Lielvārds Kompetences centra” rīkotajā izglītības līderu forumā “Iespēju Tilts”. Ikgadējais forums sākumskolas skolotājiem šogad bija veltīts tēmai “Atgriezeniskā saite – pamats izaugsmei”. Darbs forumā bija iedalīts divās sesijās, kurās uzstājas lektori Aivars Gribusts, Uldis Pāvuls, Mārīte Seile, Andris Gribusts, Jānis Skutelis, Mārtiņš Rītiņš, kā arī skolotājiem bija iespēja darboties pēc izvēles divās darbnīcās. Skolotāji iepazinās ar jauniem un interesantiem tehniskiem mācību līdzekļiem un apskatīja inovatīvas skolas mēbeles.

Skolotāja Vita piedalījās darbnīcās – “Montesori metodes dabaszinībās sākumskolai” un “Tehnoloģijas formatīvajai vērtēšanai un nepārtrauktai atgriezeniskajai saitei”; skolotāja Veronika – “Tilts uz panākumiem – sadarbība ar vecākiem” un “Atgriezeniskā saite latviešu valodas stundā sākumskolā”; skolotāja Līga A. – “Pētniecība matemātikas mācībā sākumskolā – metode atgriezeniskās saites veicināšanai” un “Atgriezeniskā saite dabaszinību stundā sākumskolā”. Atgriezeniskā saite ir individuālās izaugsmes pamats gan skolēniem, gan skolotājiem, gan skolas vadībai.


Kursi Skaistkalnes vidusskolas skolotājiem

17. martā ir noslēgušies kursi Skaistkalnes vidusskolas skolotājiem. Mūsu skolas skolotāji un speciālisti dalījās pieredzē darbā ar bērniem un pusaudžiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un grūtības.


Triju Baltijas valstu konference ,,Ar pacietību un lēnām jeb kvalitatīva izglītība katram pēc viņa spējām un vajadzībām”

Vairāk informācijas par konferenci var lasīt šeit :

 • Triju Baltijas valstu konference (.docx, 35.8 KB)


 • Skolotāji apgūst improvizācijas metodes kopā ar Daini Gaideli


  Mūzikas mēnesis

  Februāris skolā pagāja mūzikas skaņās. 5.-9.klašu skolēni kā priekšnesumu gatavoja tautasdziemu. Saldumu kastes pārtapa skatuvēs ar scenogrāfiju šai dziesmai.

  Skolotāja Aiva Līduma


  Februārī notika mūzikas mēnesis 1. - 4. klasēm, kura laikā skolēni pildīja dažādus ar mūziku saistītus uzdevumus. Ļoti interesants un aizraujošs bija mūzikas mēneša noslēguma pasākums. Ciemos ar dziesmām bija ieradušies A. Pumpura Rīgas 11. pamatskolas bērni un viņu vadītāja S. Daugule.

  Skolotāja Inga Pēkša


  Mūsu sasniegumi konkursā “Lidice2017”

  Starptautiskā bērnu mākslas izstāde - konkurss “Lidice2017” šajā gadā veltīts tēmai “Ceļojums”. Konkursam tika iesūtīti 1165 darbi no 49 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 190 darbi. Tai skaitā arī mūsu skolas skolnieka Ralfa Migala zīmējums. Apsveicam!

  Konkurss “Radi. Rādi. Redzi.” mūsu skolā

  Šī gada 15. februārī Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra skolotājas Līga Ašmane un Līga Jukša piedalījās projekta ”Izglītība izaugsmei 2017” konkursā “Radi. Rādi.Redzi.” Skolotāja L.Ašmane rādīja atklāto stundu matemātikā – tēma “Daudzstūri” 4.b klasei, bet skolotāja L. Jukša demonstrēja atklāto stundu vizuālajā mākslā par tēmu “Faktūras” 4.a klasei. Mācību stundu vēroja un vērtēja pieci RIIMC speciālisti un Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra direktore un direktores vietniece mācību darbā. Pēc atklātajām stundām notika diskusija ar RIIMC speciālistiem, kurā mūsu skolas pedagogi tika labi novērtēti.

  Mg.art.Līga Jukša un Līga Ašmane

  Pieredzes nodošana turpinās

  22.februārī seši skolas pedagogi (Zaharova I., Bicāns A., Care-Bobinska E. ,Dzintara J., Vjatere R., Jukša L.) aicināja savās mācību stundās Skaistkalnes vidusskolas pedagogus, bet kopā ar direktores vietnieci mācību darbā piedalījās diskusijā par vērotajām mācību stundām un atbalsta pasākumu piemērošanu mācību darbā.


  Rīgas pilsētas speciālo skolu sacensības florbolā

  2017.gada 7.februārī mūsu skolas 5. - 6. un 7. - 9.klašu komandas piedalījās Rīgas pilsētas speciālo skolu florbola sacensībās, kuras notika Rīgas Sanatorijas internātpamatskolā. Mūsu skolas komandas izcīnija I un II vietu, ar ko arī tās apsveicam!


  Lekcija - diskusija trešo klašu bērnu vecākiem un pedagogiem

  "Studija "Ar Pateicību"" aicina vecākus un pedagogus, kuri vēlas vairāk izprast savu bērnu - trešklasnieku apmeklēt lekciju - diskusiju "Mans bērns un es" , kas notiks 15.februārī, Rīgā, Matīsa ielā 37/39.

  Aplūkosim trešās klases bērnu vecumposmam atbilstošu īpatnību izpausmes sociālās un emocionālās attīstības kontekstā.

  Kopā ar vecākiem tiks pārrunātas tēmas, kuras šobrīd ir aktuālas:

  - kā novilkt un vai vispār novilkt kādas robežas audzinot bērnu,

  - kā ietekmēt un vai vispār ietekmēt bērna pašapziņu,

  - vai ietekmēt un vai vajag ietekmēt bērna vērtību skalu,

  - vai un kā uzlabot bērna attiecības ar vienaudžiem,

  - cik daudz un vai vispār vajag spēlēties ar bērnu u.c.

  Nodarbību vadīs psiholoģe Daina Kalniņa.

  Vairāk informācijas pa tālruni 29156958, 20363012.

  e-pasts : kadrijab@gmail.com

  Dalības maksa - 4 EUR.

  Pieteikšanās nodarbībai līdz 12.februārim, rakstot uz iepriekš minēto e-pastu.

  Kursi pedagogiem noslēdzas

  Ropažu vidusskolas un Skaistkalnes vidusskolas skolotājiem noslēdzies pedagogu profesionālās kvalifikācijas kursu nodarbības. Skolotāji guva jaunas zināšanas un jaunas atziņas, pozitīvu impulsu turpmākajam darbam.


  Kursi pedagogiem turpinās

  Skaistkalnes vidusskolas pedagogiem 25.janvārī norisinājās pedagogu profesionālās kvalifikācijas kursu kārtējās nodarbības. Mūsu skolas skolotāji dalījās pieredzē darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi. Skolas bērnu psihiatre Ilze Peine-Bērziņa sniedza lekciju par mācīšanās traucējumiem.


  Ropažu vidusskolas skolotāji seminārā


  Sniega aktivitātes skolā


  Skolotāji turpina mācīties

  Mūsu skolotājiem bija iespēja piedalīties "Personības pilnveidošanas centra" dibinātājas un kouča Indras Melbārdes vadītā lekcijā "Valodas maģija", kur apguvām praktiskas iemaņas pozitīvas domāšanas veidošanā, problēmu risinājumiem.


  Gūstam jaunu pieredzi

  2017. gada 11. janvārī Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra metodiķe un speciālais pedagogs Jolanta Āboltiņa apmeklēja Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolu pieredzes apmaiņā par atbalsta sistēmu bērniem ar mācīšanās traucējumiem.

  Pieredzes apmaiņā piedalījās Ropažu novada sociālā dienesta centra izglītības psihologs un sociālais pedagogs, kā arī Ropažu vidusskolas metodiķe, skolotāju palīgi un logopēde, pamatskolas skolotāja.

  Mūs uzņēma Zaķumuižas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Liene Trūpa un speciālais pedagogs Jolanta Nazarova un iepazīstināja ar skolēnu atbalsta sistēmu savā skolā.

  Tikšanās vērtīgākā atziņa, ka veidojot atbalsta sistēmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, svarīgākā ir pedagogu sadarbība un kopīgs mērķis.

  Kursi pedagogiem turpinās

  Turpinot sadarbību ar Skaistkalnes vidusskolas pedagogiem, 11.janvārī mūsu skolā norisinājās pedagogu profesionālās kvalifikācijas kursu kārtējā nodarbība. Tajā pedagogi vēroja mūzikas stundu 4.b klasē (sk.Inga), sporta stundu 1.a klasē (sk.Anita) un angļu valodas stundu 7.b klasē (sk.Iveta). Tiekoties diskusijā, tās arī analizēja.

  Pedagogi noklausījās sākumskolas skolotājas Regīnas Vjateres lekciju ,,Matemātikas mācības pamati sākumskolā bērniem ar mācīšanās traucējumiem”, pārrunāja par atbalsta pasākumiem bērniem matemātikas stundās.  ThingsGuideIndian Education BlogThingsGuide