2016./2017.mācību gada galvenais uzdevums

Ievērojot skolēnu veselības stāvokli, pilnveidot pedagogu savstarpējo sadarbību un sadarbību ar atbalsta personālu un vecākiem.

Pasākumi skolā

<