KARJERA ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā.

KARJERAS IZGLĪTĪBA ir veids kā palīdzēt izglītojamajiem attīstīt savas zināšanas, izpratni un prasmes, kas nepieciešamas , lai pieņemtu apzinātus lēmumus, lai plānotu un mērķtiecīgi veidotu savas karjeras izaugsmi.

SKOLAS KARJERAS IZGLĪTĪBAS DARBA PADOME 2014./2015. māc.g.

 • D. EISAKA – direktores vietniece
 • A. ARBIDĀNE – izglītības metodiķe
 • A. SKULTE – karjeras darba organizators
 • I. DAMROZE - ZOMMERE – psiholoģe
 • S. BĒRZIŅA – klašu audzinātāju metodiskās apvienības vadītāja

 • 2014/15.mācību gadā diplomu par pamatskolas izglītību saņēma 26 izglītojamie. Mācības turpina 24 skolas absolventi.

 • Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas tehniskā koledža” – 4
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” – 6
 • Rīgas Amatniecības vidusskola - 2
 • Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums” – 2
 • Tālmācības vidusskola „Rīgas komercskola” -1
 • Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola – 2
 • Rīgas vakara ģimnāzija – 1
 • Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža -1
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bulduru Dārzkopības vidusskola” -1
 • Profesionālās izglītības kompetences centrs „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums” -1
 • Rīgas 3.arodskola - 2
 • Rīgas Tālmācības vidusskola -1

 • Pasākumi skolā

  <