KARJERA ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā.

KARJERAS IZGLĪTĪBA ir veids kā palīdzēt izglītojamajiem attīstīt savas zināšanas, izpratni un prasmes, kas nepieciešamas , lai pieņemtu apzinātus lēmumus, lai plānotu un mērķtiecīgi veidotu savas karjeras izaugsmi.

SKOLAS KARJERAS IZGLĪTĪBAS DARBA PADOME 2017./2018. māc.g.

 • D. EISAKA – direktores vietniece
 • A. ARBIDĀNE – izglītības metodiķe
 • A. SKULTE – karjeras darba organizators
 • I. DAMROZE - ZOMMERE – psiholoģe
 • S. BĒRZIŅA – klašu audzinātāju metodiskās apvienības vadītāja

 • 2016/17.mācību gadā diplomu par pamatskolas izglītību saņēma 30 izglītojamie. Mācības turpina 28 skolas absolventi.

 • Rīgas 3. arodvidusskola, Rīgas vakara ģimnāzija – 4
 • Rīgas Mākslas un mediju tehnikums – 1
 • Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola - 1
 • Ogres tehnikums – 1
 • Jelgavas tehnikums - 3
 • Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" – 1
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola – 1
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" - 7
 • Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas valsts tehnikums" - 3
 • Rīgas 5. internātpamatskola- attīstības centrs - 2
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "'Bulduru Dārzkopības vidusskola" - 1
 • Rīgas Stila un modes tehnikums- 2
 • Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" - 1
 • Nemācās - 2

 • Pasākumi skolā

  <