Karjeras lidlauks


Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centrs 6.-9. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros 19.-22. martā devās uz "Starptautisko Lidostu Rīga", kur mācību ekskursijas laikā iepazinās ar lidostas vēsturi, tās attīstību, aviosabiedrībām, maršrutiem, teritoriju un citu ar lidojumiem saistītu informāciju. Skolēni tika iepazīstināti ar aviācijas nozarē strādājošajām profesijām un karjeras iespējām lidostā. Skolēni ieguva priekštatu par darbu lidostā un iespējām strādāt lidostā vasaras skolēnu brīvlaikā.

Agris Skulte

Publicēts : 23.03.2018.

Skola 2018


Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centrs 8.-9. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros 23.-25. februārim apmeklēja gadskārtējo izglītības izstādi "Skola 2018" ar mērķi iegūt visaptverošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs. Skolēniem bija iespēja tikties ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, uzzināt visu par studiju iespējām, vērot prezentācijas, piedalīties dažādās aktivitātēs un konkursos.

Agris Skulte

Publicēts : 23.03.2018.

Zinātnes dienas.


Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra 3.-7. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros no 6.-8. februārim apmeklēja zinātkāres centra “ZINOO Rīga”rīkotās nodarbības, kur iepazina ar zinātni saistītas profesijas, karjeras iespējas zinātnesnozarē un veicināja cilvēkā dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām.

6. klases skolēni apmeklēja “Gudrā plastilīna nodarbību”, kur tika demonstrēts, ka ķīmijavar būt aizraujoša un interesanta. Skolēni pārbaudīja ķīmisko vielu reakcijas unagregātstāvokļa maiņu, no dažādām vielām izgatavojot gudro plastilīnu.

7. klases skolēni apmeklēja “Lego Mindstorms robotu nodarbību”, kur ar Lego komplektudetaļām apbūvēja nelielu datoru, iepazīstoties ar modernu un zinātniski – fantastiskutehnoloģiju kā roboti. Rezultātā skolēni izveidoja robotu, kurš ieprogrammēts klausītkonkrētām norādēm, sacensties savā starpā.

3.-5. klašu skolēni piedalījās interaktīvā eksperimentu priekšnesumā, kur, pielietojotuguni, ūdeni, gaisu, sauso ledu, šķidro slāpekli, pārliecinājās par zināmu vielu neparastajāmīpašībām un kopīgi ar priekšnesumu vadītāju veica eksperimentus ar aukstām gāzēm.

Agris Skulte

Publicēts : 19.02.2018.

Darba pasaules iepazīšana


Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības centrs ir starp 402 izglītības iestādēm, kas saņēmušas ESF atbalstu projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta ietvaros 29. novembrī skolas 1.-3.klašu skolēni kinoteātrī “Splendid Palace” noskatījās Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps 2017” ieguvēju – nominācijā labākā animācijas filmas režija un scenārijs-animācijas filmu “Bize un Neguļa”.

Bērni noskatījās ne tikai filmu, bet arī izglītojošā un atrakīvā lekcijā , kuru vadīja filmas režisors Edmunds Jansons un mākslinieks Reinis Pētersons, uzzināja, kā top animācijas filmas, par filmas tapšanas procesā iesaistītajām profesijām.

Anna Arbidāne

Publicēts : 30.11.2017.

2017./2018.mācību gadā Rīgas Valda Avotiņa pamatskola - attīstības centrs ir iesaistījies ESF projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/1/001

Projekta īstenošanas laiks 2016. gada 2. janvāris - 2020. gada 31. decembris

Projekta mērķis:

 • Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;

 • Nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolā;

 • Celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un iespējām;

 • Motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumiem un vajadzībām.

 • Projekta īstenotājs

  Valsts izglītības attīstības aģentūra

  Sadarbības partneri:

 • Pašvaldība;

 • Skola;

 • Profesionālās izglītības kompetences centri, ražošanas uzņēmumi;

 • Valsts izglītības satura centrs.

 • Projekta mērķauditorija

  1.-12.klašu audzēkņi

  Plānotās aktivitātes

  Karjeras atbalsta pasākumu - karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju nodrošināšana izglītojamiem.

  Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna skolā izstrāde un realizēšana.

  Konsultāciju nodrošināšana un atbalsta sniegšana izglītojamo vecākiem karjeras jautājumos.

  Projekta īstenošanas pamats:

  2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi".

  Projekta koordinators Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā:

  Agris Skulte

  Vairāk info: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/

  Pasākumi skolā