Aktualitātes.
Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra pedagogi dalās pieredzē, kā palīdzēt skolēnam, kam ir mācīšanās traucējumi


Jau divdesmito otro gadu mūsu skolā tiek organizēti pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi. Šī gada kursu tēma - "Pedagoģiskā sadarbība kā caurviju prasme kompetenču pieejas ieviešanā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem vispārējās izglītības skolās".

23 skolas pedagogi - lektori: Irida Jansone, Raimonda Zeidmane, Inguna Zaharova, Dace Eisaka, Anniņa Arbidāne, Irina Antonova, Aigars Bicāns, Vita Bladiko, Antra Blāze, Rasma Bogdanova, Elita Care-Bobinska, Antra Dundure, Jolanta Dzintara, Marina Fjodorova, Līga Jukša, Irēna Kalniņa, Valdis Kalniņš, Iveta Miļevska, Inga Pekša, Ilze Pelne-Bērziņa, Līga Tola un Regīna Vjatere lekcijās un praktiskajās nodarbībās dalījās pieredzē un ieteica vispārizglītojošo skolu pedagogiem, kā izvēlēties un lietot mācību un individuālās korekcijas metodes, atbilstoši skolēna ar mācīšanās traucējumiem individuālo spēju attīstībā un skolēnu vajadzību nodrošināšanā.

24 kursu dalībnieki no dažādiem Latvijas novadiem (Garkalnes, Jelgavas, Ķekavas, Ķeguma, Limbažu, Mārupes, Olaines, Priekules, Skrundas, Talsu un Rīgas) apguva caurviju prasmes mācību jomu un mācību priekšmetu savstarpējā saistībā. Mēs palīdzējām 13 vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem apgūt kompetenču pieeju iekļaujošās izglītības procesā.

No kursu dalībnieku izvērtējumiem:

 • "Ikviens pedagogs - lektors ir kompetents, radošs, ar lielu pieredzi un idejām";
 • "Guvu pilnīgākas zināšanas un praktiskus piemērus darbam vispārizglītojošā skolā ar skolēniem ar mācīšanās traucējumiem";
 • "Apmācības tika noorganizētas teicami - ņemts vērā gan aktuālās tēmas, gan laiks. Patīkama un viesmīlīga uzņemšana".

  Lai izdodas mainīt mācīšanās pieeju izglītības pārmaiņu laikā!

  Gunta Maslovska, kursu vadītāja,
  direktores vietniece metodiskajā darbā

  Publicēts : 14.06.2019.

  2018./2019. Izlaidums


  31.05.2019.

  Šogad 9. klasi absolvēja un apliecības par pamatizglītību ieguva 25 mūsu skolas audzēkņi.

  Šis ir Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra 38. izlaidums.

  Vēlam veiksmi visiem absolventiem jaunu dzīves posmu uzsākot!

  Direktores vietniece Dace Eisaka

  Publicēts : 13.06.2019.

  2018./2019. mācību gada noslēgums


  31.05.2019.

  Mācību gads noslēdzas ar darba izvērtējumu. Liecības saņem visi, bet atzinības un pateicības saņem labākie.

  Skolas direktores saka lielu paldies visiem skolas pedagoģiskajiem un saimnieciskajiem darbiniekiem par kopā nostrādāto gadu!

  PRIECĪGU VASARU!

  Direktores vietniece Dace Eisaka

  Publicēts : 13.06.2019.

  Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" sniegtās iespījas


  28.05.2019.


  28. maijā iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros skolēni devās mācību ekskursijās.

  1.(p) un 1. klašu audzēkņi devās ciemos pie jaunsargu vienības instruktora Andra Juškāna, lai iepazītos ar Latvijas jaunsardzes kultūrvēsturisko nozīmi un tradīcijām, bet ne tikai! Zemnieku saimniecības teritorijā bērniem bija iespēja brīvā dabā skatīt tur mītošos putnus un dzīvniekus - suņus, kaķus, strausu, pāvus un pat āzi! Lietus netraucēja arī desu cepšanai īstā ugunskurā.

  2., 3. un 4. klašu skolēni devās izpētīt Latvijas dabu un kultūrainavu dabas parkā "Ogres Zilie kalni", lai, iespējams, satiktu lielo cilvēku vai milzi Ogre, kas no smiltīm uzbēris sev ceļu, lai, pāri purvam staigājot uz Rīgu pēc sāls, nebūtu jāmērcē kājas. Diemžēl, lija lietus un milzis pīpi nekūpināja… Pat no skatu torņa nebija saskatāma Zilo kalnu zilā dūmaka…Tomēr tas nemazināja pētnieku prieku!

  5., 6. un 7 klašu audzēkņi Līgatnē apmeklēja Vienkoču parku, kur erudītu gidu pavadībā parka daudzveidīgajās zonās pētīja vēsturisku muižu un citu ēku maketus, koka skulptūras, etnogrāfiskas ēkas, vienkoču laivas, darvas cepli. Apskatīja Latvijā pirmo smilšu maisu māju, iepazinās ar tās celtniecības procesu un rada iedvesmu zaļā dzīvesveida piekopšanai.

  8. un 9. klašu jaunieši noskaidroja, ka patiesībā Ogres Zilie kalni ir Ogres Kangaru osu grēdas centrālā daļa. Oss ir ģeoloģisks objekts, kura vecums ir 14000 līdz 12000 gadu. Osi ir zemledāja tuneļos plūstošo ūdens straumju veidoti gari līkloču vaļņi un pauguru virknes ar bieži vien plakanām mugurām. Vārds oss cēlies no zviedru val. åsar. Latvijā tos vairāk pazīst ar nosaukumu 'kangari', kas no lībiešu valodas tulkojams kā 'smilšaina grēda cauri purviem'. Uz savdabīgā osu reljefa augošie priežu meži ir viena no skaistākajām un īpatnējākām teritorijām Ogres apkārtnē. Lietainajā dienā daudzu kilometru garumā izturīgākajiem jauniešiem bija visas iespējas izbaudīt šo teritoriju un savu izturību!

  Skolēni un skolotāji saka lielu paldies par šo dienu!

  Direktores vietniece Dace Eisaka

  Publicēts : 13.06.2019.

  "Trīs labas lietas"


  21.02.2019; 28.02.2019


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra 7.-8. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros 21. un 28 janvārī piedalījās Mārtiņa Geidas organizētā nodarbībā "Trīs labas lietas".

  Skolēni nodarbības laikā uzzināja, kas ir karjeras konsultēšana un karjeras konsultants, mācījās atpazīt dažāda veida nodarbošanās un profesionālās darbības, iepazinās ar darba pasauli un profesiju katalogu.

  Nodarbībā skolēni apguva mērķtiecīgu jautājumu uzdošanu un atbilžu meklēšanu, izmantojot Mārtiņa Geidas izstrādāto metodisko materiālu "GRIBU - VARU - VAJAG" .

  "Skola 2019"


  1.03.2019


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra 8.-9. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros 1. martā apmeklēja gadskārtējo izglītības izstādi "Skola 2019" ar mērķi iegūt visaptverošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs. Skolēniem bija iespēja tikties ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, uzzināt visu par studiju iespējām, vērot prezentācijas, piedalīties dažādās aktivitātēs un konkursos.

  "Pārtikas ražošana no idejas līdz biznesam"


  15.05.2019


  15. maijā Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra 3.-5. klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt SIA "BROX SIA" organizētu meistarklasi, kuras ietvaros skolēni iepazinās ar pārtikas ražošanas profesijām un uzzināja kādas prasmes, zināšanas un rakstura īpašības nepieciešamas šādās profesijās. Skolēni uzzināja kā skolā apgūtās zināšanas un prasmes noder sava biznesa uzsākšanai.

  Meistarklases laikā katrs skolēns iejutās picas cepēja lomā, izgatavojot savu picu, kā arī apguva prasmi pasniegt un prezentēt savu paveikto.

  Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros.

  "Moto sapnis, kas kļūst par profesiju"


  23.05.2019


  23. maijā Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra 8.-9. klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt Jura Apiņa vadīto nodarbību " Moto sapnis, kas kļūst par profesiju".

  Nodarbībā skolēni iepazinās ar auto/moto nozari, profesijām un tajās nepieciešamajām zināšanām, prasmēm, kompetencēm.

  Nodarbības vadītājs dalījās ar savu pieredzi moto sportā un iesaistīja skolēnus diskusijā par auto/moto nozari, kur skolēni uzdeva sev interesējošos jautājumus par profesiju, nepieciešamajām priekšzināšanām un iespējām gatavoties profesijai jau no skolas sola.

  Skolēniem bija iespēja iepazīties ar mototehniku, iegūt plašāku priekšstatu par tehnikas apkopi, ekipējumu un drošību, strādājot ar mototehniku.

  Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros.

  SPORTA DIENA


  24.05.2019


  2019. gada 24. maijā skolā norisinājās sporta diena - Latvijas Veselības nedēļas 2019 ietvaros. Sporta dienā piedalījās 1.-. klašu skolēni, bet 8. klašu skolēni demonstrēja tiesāšanas prasmes. Skolēni sacentās 7 sporta spēlēs:''Klausi klasesbiedru'', ''Dvieļu bols - volejbols'', ''Tautas bumba'',''Mini futbols'', ''Mini florbols'', ''Šķīvīšu frīsbijs'', ''Sasaldētie''.

  Tomēr 5. -7. klašu skolēni saviem spēkiem mēroties varēja vēl virves vilkšanā, kas arī ļoti jauki izdevās.

  Direktores vietniece Dace Eisaka

  Publicēts : 24.05.2019.

  LEPOJAMIES


  Zināmi ideju konkursa "Manas idejas top Rīgā" uzvarētāji

  Zināmi Rīgas domes Īpašuma departamenta izsludinātā Rīgas izglītības iestāžu 8.-11. klašu audzēkņu ideju konkursa "Manas idejas top Rīgā" rezultāti.

  Grupu darbu kategorijā konkursa komisija izvēlējās trīs labākos darbus.

  Trešo vietu šajā kategorijā ieguva ideja ar nosaukumu "Jāņa vārti", kuras autori ir Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas audzēkņi Arvīds Liepiņš un Andris Tuigins: "Mūsuprāt, būtu interesanti atpūtas zonās veidot dažādus "vārtus", kurus nosaukt stipros latviešu vārdos - Toma vārti, Laimas vārti, Māras vārti, Jurģa vārti, Jāņa vārti, Miķeļa vārti, Mārtiņa vārti. Katros "vārtos" ir kāda aktivitāte, kas zināmā mērā var tikt saistīta ar gadskārtām."

  Konkursā kopumā tika iesniegti 29 darbi, kurus radījuši 40 Rīgas izglītības iestāžu audzēkņi.

  Lai veicinātu Rīgas pilsētas izglītības iestāžu skolēnu iniciatīvu un līdzdalību Rīgas pilsētvides veidošanas procesos, un, lai rastu idejas Rīgas pilsētvides pilnveidošanai Rīgas domes Īpašuma departaments š.g. 27.martā starp Rīgas izglītības iestāžu 8.-11.klašu audzēkņiem izsludināja ideju konkursu "Manas idejas top Rīgā". Tā varēja būt ideja par funkcionālu un estētisku pilsētvides dizainu, piemēram mākslas un vides objektu, apgaismojumu, ēku fasādes krāsojumu. Konkursā varēja iesniegt idejas arī par dabas vai sabiedrībai pieejamu teritoriju attīstīšanu vai to apzaļumošanu, piemēram parku vai skvēru labiekārtojumu - soliem, rotaļu iekārtām vai radošiem, dabai draudzīgiem vides objektiem.

  Konkursa "Manas idejas top Rīgā" rezultāti tiks publicēti Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv.

  Saite rezultātu apskatīšanai

  Direktores vietniece Dace Eisaka

  Publicēts : 20.05.2019.

  MĀTES UN STARPTAUTISKĀS ĢIMENES DIENA


  Lai atzīmētu Mātes un Starptautiskās ģimenes dienu, skolā bija sagatavots sirsnīgi jautrs koncertiņš! Visiem klātesošajiem skolēni sagādāja mīļus un jautrus brīžus, uzdodot mīklas un stāstot anekdotes par dzīvi ģimenē. Kā jau ierasts, skanēja arī dziesmas un dzejoļi. Zālē un mājturības kabinetā visi atnākušie varēja skatīt bērnu radošos darbus. Paldies visiem skolotājiem, kas palīdzēja tam visam notikt!

  Direktores vietniece Dace Eisaka

  Publicēts : 16.05.2019.


  Publicēts : 13.05.2019.

  Nometne "Pagalms" 7 - 13 gadus veciem bērniem, oficiāla nometne - reģistrēta: nometnes.gov.lv

  Publicēts : 08.05.2019.

  STUDENTI MĀCĀS

  Turpinot sadarbību ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti 30.aprīlī skolā viesojās 16 studenti. Skolas psihiatre Ilze Pelne-Bērziņa topošajiem pedagogiem izskaidroja, kā atpazīt mācīšanās traucējumus. Studentiem bija iespēja vērot stundas - latviešu valodu 1.(p) a klasē (sk. Anita Kauliņa), latviešu valodu 1.(p) b klasē (sk.Antra Blāze) un matemātiku 4.klasē (sk.Veronika Zēberga). Paldies skolotājām!

  Gunta Maslovska - direktores vietniece metodiskajā darbā

  Publicēts : 08.05.2019.

  NETRADICIONĀLĀ VIEGLATLĒTIKA


  25.aprīlī jau ceturto reizi Ķengaraga stadionā pulcējās Rīgas un Rīgas plāmošanas reģiona speciālo skolu sporta sacensību "Netradicionālā vieglatlētika" dalībnieki. Uz starta līnijas stājās desmit skolu 13 komandas ar 109 dalībniekiem
  Sacensības organizēja Rīgas Valda Avotiņa pamatskola-attīstības centrs ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu. Paldies moderno deju grupai "Okey" (vadītāja Inguna Cakule) par jaukajiem priekšnesumiem, kas palīdzēja sacensību dalībniekiem iesildīties sacensībām.
  Šogad sacensību uzvarētāju kausus saņēma Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas 1. komanda, Rīgas 66. speciālās vidusskolas 2. komanda, Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas 1.komanda.

  Sacensību protokols

  Anita Pormale - sporta darba organizatore.

  Publicēts : 02.05.2019.


  ZAĶIM PA PRIEKŠU!


  Par jautrām, asprātīgām un atraktīvām nodarbēm bija parūpējušies vecāko klašu skolēni, kuri saviem jaunākajiem skolas biedriem mācīja Lieldienu rotaļas,kopā ripināja olas un skrējās ar zaķiem, uzzināja Lieldienu tradīcijas.

  Paldies viņiem!

  Anna Arbidāne

  Publicēts : 24.04.2019.


  Izstāde – konkurss “Krāsainās domas”


  No 8. - 11. aprīlim mūsu skolā jau piekto reizi ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu norisinājās Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo skolu audzēkņu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde – konkurss “Krāsainās domas”. Šogad izstādē par tēmu “Zila jūra, zaļa zeme” bija skatāmi 185 bērnu 130 darbi.

  Paldies visiem skolotājiem par ieguldīto darbu!


  11. aprīlī darbu autori un skolotāji tikās izstādes noslēguma pasākumā, kur strādāja radošajā aplokšņu darbnīcā, saņēma pelnītās balvas un cienājās pie svētku galda. “Krāsainajās domās” vienmēr valda atkaltikšanās prieks un labestīga gaisotne.

  Vēlam visiem daudz radošu domu un izturību nākamajā darba cēlienā!

  Ar godalgotajām vietām variet iepazīties šeit.


  Vizuālās mākslas skolotāja Līga Jukša

  Mājturības un tehnoloģiju skolotāja Dace Eisaka


  Publicēts : 15.04.2019.

  2019. gada 13. maijā vecāku diena.

  Šajā dienā ir iespēja apmeklēt mācību stundas klasē, kurā mācās Jūsu bērns;

  9:00 - 17:00 tikties ar:

  - skolas administrāciju;

  - logopēdu, speciālo pedagogu, sociālo pedagogu, psihiatru, psihologu, bibliotekāru, izglītības metodiķi;

  13:30 - 17:00 tikties ar:

  - priekšmetu skolotājiem.


  Inguna Zaharova

  Publicēts : 10.04.2019.  Mātes dienas koncerts.  Inguna Zaharova

  Publicēts : 10.04.2019.  Vecāku sapulce

  "Aicinām Jūs uz skolas vecāku sapulci 2019. gada 29. aprīlī plkst. 17:30

  par tēmu "Pozitīvā disciplinēšana".

  Lektore psiholoģe Iveta Aunīte.

  Inguna Zaharova

  Publicēts : 10.04.2019.  Izveicīgie Rīdzinieki


  "Izveicīgie Rīdzinieki" piedalījās 3.-5. klašu jauktā komanda un 6.a klases komandas.

  Aigars Bicāns

  Publicēts : 29.03.2019.

  Paldies par atbalstu.


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskola - attīstības centrs no 2016.gada piedalās interešu izglītības projektos, ko atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Šo pasākumu dalībnieki ir Rīgas pilsētas un plānošanas reģiona speciālo skolu audzēkņi.

  Aicinām speciālo skolu audzēkņus, pedagogus un vecākus atbalstīt šos pasākumus gan kā dalībniekiem, gan kā skatītājiem. Pasākumi notiek Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā.

  No 08.04.- 11.04.2019. aicinām apskatīt vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādi- konkursu "Krāsainās domas 2019", tēma " Zila jūra, zaļa zeme". Rīgas pilsētas un reģiona speciālajām skolām ir iespēja pieteikt savas skolas komandas sporta sacensībām "Netradicionālā vieglatlētika". Sacensības notiks 25.04.2019. plkst.15.00 stadionā "Ķengarags". Rudenī audzēkņu aktivitāti vērosim foto izstādē - konkursā "Mīli darbu, darbs mīlēs tevi" (28.10.- 31.10.2019.).

  Ar pasākumu nolikumiem var iepazīties skolas mājās lapā un www.intereses.lv

  Šogad esam saņēmuši atbalstu starptautiska projekta organizēšanai. Brauksim ciemos pie draugiem Igaunijā - Riistiku pamatskolas - attīstības centra kolektīva. Plānotas dažādas aktivitātes - stundu vērojumi. rotaļu un dziesmu pēcpusdiena, labo vārdu ābeces veidošana, iepazīšanās ar Tallinas vēsturisko centru. "Kopā foršāk" ("Koos on vahvam") !

  A.Arbidāne - izglītības metodiķe

  Publicēts : 28.03.2019.

  Pikets pie Saeimas nama.


  Arī mūsu skolas pedagogi šodien piedalījās piketā pie Saeimas nama.

  Mērķis: prasīt no valdības līdzekļus pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildei.

  Valdības un Saeimas pārstāvji sola atrast līdz maija vidum, pēc tam grozot 2019.gada budžetu, tādejādi 1.septembrī nodrošinot pedagogu algu pieaugumu.

  G. Maslovska

  Publicēts : 20.03.2019.

  Mācās speciālie pedagogi.


  18.martā Rīgas plānošanas reģiona vispārizglītojošo skolu 15 speciālie pedagogi (2.grupa) no 12 novada skolām apguva teorētiskās zināšanas par izpētes atzinuma veidošanu un praktiski veica skolēnu izpēti.

  Paldies skolas psiholoģei Marinai Fjodorovai un 2. klašu zēniem Maksimam, Deividam, Ralfam, Edvīnam un Aleksim par piedalīšanos seminārā.

  A.Arbidāne - izglītības metodiķe.

  Publicēts : 20.03.2019.

  Leļļu teātra izrāde


  5. martā skolā viesojās leļļu teātris "Tims" ar leļļu izrādi "Draudzības skola", kas veidota pēc latviešu tautas teikas motīviem, kā kaķis sunim nozaga brīvības grāmatu.

  Izrādi apmeklēja 1.(p) - 4. klases audzēkņi.

  Dace Eisaka

  Direktores vietniece

  Publicēts : 18.03.2019.

  Balsis 2019


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra 3. A klases ansamblis: Antonova Liene, Ciša Sintija, Gustavs Jugāns, Luste Renārs, Millere Sofija, Nazarovs Renāts, Rozenberga Tīna, Rusāne Luīze, Ralfs Zemītis, piedalījās Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas - attīstības centra organizētajā starptautiskajā vokālās mūzikas festivālā "Balsis - 19". Pārējos dalībniekus un skolotājus pārsteidzām ne tikai ar skanīgajām balsīm un skaisto V. Pūces dziesmu "Saulītei, māmiņai", bet arī ar mājturības un tehnoloģiju skolotājas Daces Eisakas šūtajiem skolas logo. Ar dziesmām mūs priecēja Viktors Puzikovs. Pateicamies organizatoriem par jauko pasākumu!

  Rakstu sagatavoja mūzikas skolotāja Inga Pekša

  Publicēts : 18.03.2019.

  “Vides ietekme uz veselību”


  Februāris skolā bija dabas zinību mēnesis.

  4.-15.02. - katra klase veica pētniecisko darbu par izvēlēto tēmu un atspoguļoja to sienas avīzē, kuras bija apskatāmas līdz mēneša beigām.

  9.b klases skolēni A.Liepiņš un A.Tuigins veica pētījumu par skolas fizikālo vidi (troksnis, apgaismojums, temperatūra, gaisa mitrums, vēja ātrums), demonstrēja mērierīces un iepazīstināja sākumskolas klašu skolēnus ar mērinstrumentiem un pētījuma rezultātiem.

  20.02.- noslēguma pasākums sākumskolas klasēm "Klausies, vēro, dari pats!" Bija iespēja papildināt savas zināšanas par skaņu, kā arī piedalīties dažādu eksperimentu veikšanā un secinājumu izdarīšanā. Pasākuma autori - skolotāja J.Dzintara un 6.a klases skolēni M.A.Ezītis, K.Gunne, R.Migals, K.Meškovska, I.Renmane un L.Ijaba.

  Pirmo reizi skolas vēsturē! 27.02.- noslēguma konkurss 6.-8.klašu skolēniem "Gudrs vēl gudrāks". Nomināciju ieguva 8.b klases skolēns A.A.Miglinieks.

  Paldies par pasākuma norises iespējām 9.b klases skolēniem A.A.Ozolam un E.Aleksejevam, 9.bklases kolektīvam un audzinātājai M.Dirnēnai.

  Sagatavoja J.Dzintara -zinātnes un tehnoloģiju pamatu metodiskās komisijas vadītāja

  Publicēts : 07.03.2019.

  Florbola sacensības.


  26. februārī piedalījāmies Rīgas pilsētas speciālo skolu florbola sacensībās.

  Startējām ar trīs komandām - 4.a klase, 6.a klase un 7.-9. klašu jaukto komandu.

  Sacensībās izcīnījām divas trešās vietas, 4.a klase un 7.-9. klase un ceturto vietu 6.a klase.

  A. Bicāns

  Publicēts : 07.03.2019.

  22.februāra seminārs


  Rīgas plānošanas reģiona vispārējo un speciālo skolu speciālie pedagogi no trīspadsmit izglītības iestādēm piedalījās teorētiski - praktiskā seminārā "Speciālā pedagoga atzinums par izglītojamā pedagoģiskās izpētes rezultātiem".

  Semināra dalībnieki saņēma ieteikumus kā veidot atzinumus, veica skolēnu izpēti, prezentēja savu praktisko darbu, dalījās pieredzē.

  Semināra dalībniekus ar grāmatu priekšlasītāju "Bruno" un iespējām to izmantot darbā ar skolēniem, kuriem lasīšana sagādā grūtības, iepazīstināja SIA Kirchholm Electronics pārstāvis Roberts Briņķis.

  A.Arbidāne - izglītības metodiķe.

  Publicēts : 26.02.2019.

  Piedalījāmies konkursā!


  Mūsu skolas bērni ar saviem vizuāli plastiskās mākslas darbiem piedalījās konkursā "Avīzes otrā elpa - es mīlu savu zemi!" Rīgas 5. internātpamatskolā - attīstības centrā.

  Diplomus, balvas un saldumus par darbiem saņēma Keita Nikola Bērziņa, Deivids Valainis, Kevins Strupausis, Artis Feldmanis, Liene Antonova, Luīze Rusāne.

  Skaļas ovācijas izpelnījās Sintija Minčonoka, Kitija Leperte un Kristīne Novika, kuras demonstrēja no avīzēm un žurnāliem gatavotas parūkas.

  Paldies vizuālās mākslas skolotājai Līgai Jukšai par bērnu sagatavošanu konkursam!

  Dace Eisaka

  Direktores vietniece

  Publicēts : 26.02.2019.

  Ēnu diena


  13.februāris - Ēnu diena. 9.klases skolēniem bija iespēja skolā ēnot IT speciālistu, pedagogus un skolas tehniskos darbiniekus.

  Sadarbībā ar 2. speciālās internātpamatskolas pedagogiem, skolēni varēja iepazīt arī būvnieka, kokapstrādes speciālista, pavāra palīga un konditora profesijas.

  Inguna Zaharova

  Publicēts : 18.02.2019.

  Barikāžu notikumu atceres pasākums


  21.janvārī, barikāžu notikumu atceres nedēļas noslēgumā, pie 1. - 4. klašu skolēniem viesojās Zemessardzes 54.inženiertehniskā bataljona pārstāvis Andris Juškāns un jaunsardze, mūsu skolas 6.klases skolniece Anda Juškāne.

  A.Juškāns skolēniem stāstīja pat to, kas ir barikādes, ko var paveikt, darbojoties komandā. Skolēni ar interesi klausījās informāciju par jauniešu iespējām darboties jaunsardzē.

  Nodarbības noslēgumā katram bija iespēja apskatīt un pat pielaikot zemessargu ekipējuma atsevišķus elementus, novērtēt zemessargu ekipējuma svaru.

  Inguna Zaharova

  Publicēts : 13.02.2019.

  Būvinženieris un neparastās konstrukcijas


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centrs 5.-8. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros 31. janvārī apmeklēja "Laboratorium Ekspertu skola" organizētās nodarbības, kurās iepazinās ar būvinženiera profesiju. Skolēni nodarbības laikā uzzināja, kādas prasmes, zināšanas un rakstura īpašības nepieciešamas šajā profesijā. Skolēni uzzināja, kurās profesijās vēl nepieciešamas šīs prasmes.

  Nodarbībā skolēni praktiski apguva nepieciešamās būvinženiera prasmes, veidojot dažādas līdzsvara konstrukcijas.

  Agris Skulte

  Publicēts : 11.02.2019.

  Ziemas Šņukurs 2019


  2019. gada 24. janvārī norisinājās ziemas sporta diena "Ziemas Šņukurs 2019".

  Sporta dienā 1.-4. klašu skolēni sacentās četrās aktivitātēs: "lielais slaloms", "slēpošanas pretstafete", "ragaviņu trase" un "šņukura 2019" veidošanā.

  Ļoti labus rezultātus skolēni uzrādīja "ragaviņu trasē".

  Skaistas sniega skulptūras par tematiku "Šņukurs 2019" izveidoja 3.a un 4.a klases skolēni. Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās šajā pasākumā.

  Pasākuma organizatori:

  Anita Pormale un Aigars Bicāns

  Publicēts : 04.02.2019.

  Iepazīsti stikla pūtēju profesiju


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centrs 1.-4. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros 16. janvārī piedalījās IK "RAENA" organizētā nodarbībā "Iepazīsti stikla pūtēju profesiju".

  Skolēni stāstījuma un viktorīnu laikā iepazinās ar stikla pūtēja profesiju un uzzināja, kādas prasmes, zināšanas un rakstura īpašības nepieciešamas šajā profesijā. Skolēni uzzināja, kurās profesijās vēl nepieciešamas šādas prasmes.

  Nodarbības laikā skolēni iejutās stikla pūtēja profesijā, praktiski apgūstot nepieciešamās stikla pūtēja prasmes, izgatavojot savu stikla kaklarotu.

  Agris Skulte

  Publicēts : 04.02.2019.

  Veselīgo našķu meistarklase


  9. janvārī Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centrs 1.-2. klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt SIA "Sēklu muss" organizētu meistarklasi, kuras ietvaros skolēni iepazinās ar saldumu ražošanas procesu un uzzināja, kādas prasmes, zināšanas un izglītība nepieciešama, lai strādātu šādā profesijā.

  Meistarklases laikā katrs skolēns apguva saldumu ražošanai nepieciešamās prasmes, izgatavojot savu veselīgo batoniņu un mācoties savelt trifeles. Skolēni iemācījās iepakot pašu izgatavotos saldumus.

  Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros.

  Agris Skulte

  Publicēts : 04.02.2019.

  Uztura speciālista profesija


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centrs 5.-6. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros 6. decembrī apmeklēja "OnPlate" organizētās nodarbības, kurās iepazinās ar uztura speciālista profesiju. Skolēni nodarbības laikā uzzināja, kādas prasmes, zināšanas un izglītība nepieciešama, kur iespējams iegūt nepieciešamo izglītību un kādas ir karjeras iespējas šajā nozarē.

  Nodarbībā skolēni praktiski iepazinās ar uztura specialista darbu, mācījās pielietot jauniegūtās zināšanas un prasmes pagatavot veselīgu dzērienu un iejutās speciālista lomā, vērtējot un prezentējot savu pagatavoto dzērienu.

  Agris Skulte

  Publicēts : 04.02.2019.

  Tikšanās ar mūsu skolas absolventu.


  9.janvarī bijām priecīgi satikties ar mūsu skolas absolventu Krišjāni Bogdānovu, kas pašlaik mācās Bulduru dārzkopības vidusskolas 3.kursā.

  Viņš ar lepnumu un prieku iepazīstināja 9. klašu skolēnus ar savu skolu un prezentēja izvēlēto dārznieka profesiju

  Skolēni ieinteresēti klausījās Krišjāņa stāstījumā, uzdeva jautājumus par mācību programmām un iespējām, beidzot šo mācību iestādi, kā arī novēlēja Krišjānim veiksmi turpmākajās mācībās.

  Irina Antonova

  Publicēts : 11.01.2019.

  1. semestra noslēguma koncerts.


  2018./2019. mācību gada 1. semestris skolā noslēdzās un ziemas brīvlaiks iesākās arsirsnīgu koncertu, kurā savu veikumu rādīja visi skolas dziedošākie skolēni un tie, kurivislabāk pieprot buramvārdus: “Viens, divi, trīs, nu tu esi brīvs!”.

  Visi, kas ar savu rūpīgo ikdienas darbu pelnījuši, saņēma atzinības par labām sekmēm un centību mācību darbā, bet pateicības par aktīvu sabiedrisko darbu un vairāki 9.b klases skolēni par atbalstu jaunāko klašu skolēniem.

  Paldies visam skolas kolektīvam par darbu 2018./2019. mācību gada 1. semestrī.

  Lai priecīgi visiem svētki!

  Dace Eisaka

  Direktores vietniece

  Publicēts : 04.01.2019.

  5.- 9. klašu 1. semestra noslēguma pasākums.


  5. - 9. klašu skolēni 1. semestra noslēguma pasākumam bija gatavojuši priekšnesumus un izklaidējošas atrakcijas par ziemīgu tēmu "Rūķi".

  Gatavošanās procesā tika izpētīta holandiešu mākslinieka Rīnsa Portvlītsa un viņa drauga Vilsa Heigensa krāšņā "Rūķi. Lielā enciklopēdija", sacerēti jautri pantiņi, tika veikti "pētījumi", kā rūķi izklaidējas no darba brīvajā laikā un šie paņēmieni izmēģināti kopā ar skolas biedriem.

  Paldies iniciatīvai "Latvijas skolas soma", jo jautro pasākumu varējām papildināt ar sen neredzētām "Avārijas brigādes" multfilmām par ziemu, salu un Ziemassvētkiem!

  Paldies visam skolas kolektīvam par darbu 2018./2019. mācību gada 1. semestrī.

  Dace Eisaka

  Direktores vietniece

  Publicēts : 04.01.2019.

  Kino seanss 1. - 4. klašu skolēniem.

  Paldies SIA "L'Oreal Baltic" draudzīgajam un atsaucīgajam kolektīvam par iespēju 1. - 4. klašu skolēniem 1. mācību semestra izskaņā apmeklēt kino seansu un noskatīties animācijas filmu par zaļo īgņu "Grinčs".

  Lai svētku sajūta netiktu nozagta, L'Oreal dāsnais kolektīvs bija sarūpējis visu kino seansam nepieciešamo - popkornu un dzērienus. Paldies!

  Mūsu skolas skolēni un skolotāji Ziemassvētku garu pasākumā ienesa ar kopīgi dziedātu dziesmu un 4.a klases sagatavotu vēlējumu visiem zālē esošajiem.

  Dace Eisaka

  Direktores vietniece

  Publicēts : 04.01.2019.

  Labi padarītu darbu 1. semestrī svinējām kopā ar leļļu teātri "Tims".


  Labi padarītu darbu 1. semestrī svinējām kopā ar leļļu teātri "Tims".

  1. - 4. klašu skolēni skatījās leļļu teātra izrādi, mācījās jaunas dziesmas un dejas, kopā ar Ziemassvētku vecīti un rūķiem visi varēja priecāties par citu klašu sagatavotajiem Ziemassvētku priekšnesumiem. Rūpīgi bija gatavojušies gan bērni, gan skolotāji.

  Šī svētku noskaņa tika radīta ar iniciatīvas "Latvijas skolas soma" palīdzību.

  Paldies visiem, kas darīja šo prieku iespējamu!

  Dace Eisaka

  Direktores vietniece

  Publicēts : 19.12.2018.

  3.a klases ansamblis uzstājas pasākumā "Latvijai - 100"


  Jau otro gadu 3. a klases ansamblim bija tas gods atklāt Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrības "Dace" pasākumu "Latvijai - 100!" un ar saviem radošajiem darbiem, kurus gatavot palīdzēja vizuālās mākslas skolotāja Līga Jukša, piedalīties izstādē.

  M. Bičukas dziesma "Skaista ir mana Latvija" izskanēja īpaši skaisti un pārliecinoši.

  Bērni ar prieku un aizrautību piedalījās čaklo roku darbnīcās, gatavojot interesantas lietas pašu rokām.

  Koncertā mūs izklaidēja "X faktora" dalībnieki un varējām mieloties pie bagātīgi klāta cienastu galda.

  Paldies par apbalvojumiem un jaukām dāvanām!

  Mūzikas skolotāja Inga Pekša

  Publicēts : 19.12.2018.

  Jauniešu iniciatīvas projekts „Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”

  Jau otro gadu piedalījāmies projektu konkursā un ieguvām finansējumu skolas zaļās teritorijas labiekārtošanai. Skolas kolektīvs cer, ka attaisnosies projekta nosaukums - "Simts gadu lapas tiek dzītas!" - un šī Ķengaraga teritorija būs ilgtspējīgs nodrošinājums dabai pilsētvidē.

  Par skolas zaļo zonu skolotāju vadībā rūpējas visi skolas skolēni visa mācību gada garumā. Mums palīdz arī skolas saimnieciskais personāls.

  Lielu paldies varam teikt dārzniecei Gunai Sietiņai un SIA "Sietiņš GO" kolektīvam par konsultācijām un sniegto atbalstu!

  Priecājamies par iespēju ne tikai atrasties zaļā un sakoptā vidē, bet arī par iespēju to kopt un uzturēt, tādējādi izprotot Latvijas dabas ritējumu.

 • SATURISKĀ ATSKAITE Jauniešu iniciatīvas projektam "Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana"
 • Prezentācija "Simts gadu lapas tiek dzītas! – 2"
 • Dace Eisaka

  Direktores vietniece

  Publicēts : 14.12.2018.

  Latvijas mākslinieku animācijas filmas mūsu skolā.


  5. decembrī sadarbībā ar Latvijas Kinematogrāfistu savienību iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros 1. - 4. klašu audzēkņi atkal skatījās Latvijas mākslinieku animācijas filmas.

  Pārliecinājāmies, ka brālīti un vecmāmiņu labāk tomēr uz Mēnesi nesūtīt!

  Dace Eisaka

  Direktores vietniece

  Publicēts : 07.12.2018.

  Rīgas Valda Avotiņa pamatskola - attīstības centrs ir pabeidzis īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas

  Jau otro gadu Rīgas Valda Avotiņa pamatskola - attīstības centrs īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mācību pakalpojumu sniegšanu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi aktivitātes ,,Metodiskais atbalsts iekļaujošās izglītības aspektu nodrošināšanai skolēniem ar dažādiem (mācīšanās, valodas, redzes, dzirdes, jauktiem attīstības, garīgās un smagas garīgās attīstības) traucējumiem" ietvaros.

  Programmu mērķis ir radīt iespēju Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem paaugstināt nepieciešamās zināšanas un profesionālo kompetenci darbam ar izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, sniegt ieteikumus sākumskolas un pamatskolas pedagogiem izglītojamo intelektuālās attīstības pedagoģiski psiholoģiskajā izvērtēšanā vai pedagoģiskā procesa plānošanā un vadīšanā, tādējādi palīdzot vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem realizēt iekļaujošās izglītības procesu.

  Tika piedāvātas divas pedagogu profesionālas kompetences pilnveides A programmas 8 stundu apjomā.

  1. programma ,,Izglītojamā ar mācīšanās traucējumiem intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 gadu vecumam" un 2. programma ,,Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem"

  Klausoties Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes psiholoģijas maģistres Maijas Dūkas un docentes Rasmas Vīgantes lekcijas, iepazīstoties ar Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra direktores pedagoģijas maģistres Irīdas Jansones un direktores vietnieces izglītības jomā pedagoģijas maģistres Raimondas Zeidmanes pieredzi, vērojot 23 pedagogu stundas 1. - 9.klasēs:

  angļu valoda - Ilga Kalniņa un Iveta Miļevska,

  ārstnieciskā vingrošana - Anita Pormale,

  bioloģija - Irina Antonova,

  ētika - Marija Duboveca,

  fizika - Valdis Kalniņš

  ģeogrāfija - Ludmila Jakovļeva,

  latviešu valoda - Vita Bladiko, Rasma Bogdanova, Aija Jezerska, Uldis Veihmanis

  logopēdija - Aiga Ancāne, Irēna Kalniņa

  matemātika - Jolanta Dzintara, Regīna Vjatere,

  mūzika - Aiva Līduma, Inga Pekša,

  sociālās zinības - Silvija Bērziņa, Veronika Zēberga,

  sports - Aigars Bicāns,

  Latvijas un Pasaules vēsture - Elita Care-Bobinska, Inguna Zaharova,

  vizuālā māksla - Līga Jukša,

  risinot kopā ar psihiatri Ilzi Pelni-Bērziņu, psihologu Ivetu Damrozi-Zommeri problēmsituācijas, un uzklausot metodiķes, pedagoģijas maģistres Anniņas Arbidānes ieteikumus par individuālajiem izglītības programmas apguves plāniem, pedagogi apguva praktiskas metodes un paņēmienus mācību organizēšanā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

  Rezultātā 60 vispārējās izglītības iestāžu pedagogi no 20 Latvijas novadiem, kopskaitā 133 dalībnieki, paaugstināja profesionālo kompetenci darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, tā nodrošinot iekļaujošās izglītības īstenošanu.

  Gunta Maslovska, pedagoģijas maģistre

  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas attīstības centra direktores vietniece metodiskajā darbā

 • Dalībnieku pārstāvētās izglītības iestādes laikā no 26.09.2018.-06.11.2018.
 • Publicēts : 30.11.2018.

  Tautas bumba.


  28. novembrī mūsu skola uzaicināja ciemos Rīgas sākumsskolas "Valodiņa" 3. un 4. klašu komandas "Tautas bumbā" uz draudzības sacensībām. Lai gan ieradās viena apvienotā 3.,4. klašu komandas, tas nemazināja spēļu cīņas spraigumu un pozitīvu emocionālo pacēlumu. Gala rezultātā pirmo vietu izcīnīja "Valodiņas" komanda, attiecīgi otro vietu ieguva mūsu 4.a klase, bet trešo vietu 3.a klases komanda. Pēc spēlēm nolēmām sadarboties arī citos sporta veidos.

  Aigars Bicāns

  Publicēts : 30.11.2018.

  2018. gada 27. novembrī vecāku diena.

  Šajā dienā ir iespēja:

 • apmeklēt mācību stundas;
 • 9:00 - 17:00 tikties ar:
 • - skolas administrāciju;

  - logopēdu, speciālo pedagogu, sociālo pedagogu, psihiatru, psihologu, bibliotekāru, izglītības metodiķi;

 • 13:30 - 17:00 tikties ar:
 • - priekšmetu skolotājiem.

  Publicēts : 31.10.2018.


  Atraktīvā nodarbība "Latvijas valsts simboli".


  23. novembrī iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros visi 1.(p) a,b un 1.a,b klašu audzēkņi piedalījās biedrības "Cita Rīga" atraktīvajā nodarbībā "Latvijas valsts simboli".

  Liels ir prieks par izdošanos!

  Paldies biedrībai "Cita Rīga". Aicināsim jūs vēl!

  Dace Eisaka

  direktores vietniece

  Publicēts : 20.11.2018.

  Iespēja skatīties Latvijas mākslinieku animāciju filmu izlasi


  22. novembrī sadarbībā ar Latvijas Kinematogrāfistu savienību iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros 1. - 4. klašu audzēkņiem bija iespēja skatīties Latvijas mākslinieku animāciju filmu izlasi, kurā skatāmas dažādos gados, žanros un tehnikās veidotas filmas.

  Mūsu mākslinieku animācijas filmas ir ne tikai izklaidējošas, bet arī pamācošas un izglītojošas. Gluži tāpat, kā latviešu tautas pasakas.

  Dace Eisaka

  direktores vietniece

  Publicēts : 26.11.2018.

  Svinam Latvijas dzimšanas dienu.


  16. novembrī no rīta visi skolas skolēni un skolotāji pulcējās zālē, lai atzīmētu Latvijas dzimšanas dienu.

  Mēs Latvijai 100. dzimšanas dienā dāvājām ziedus un dziesmu!

  Dace Eisaka

  direktores vietniece

  Publicēts : 20.11.2018.

  Vīru kopas "Vilki" koncerts.


  Pirms Latvijas lielajiem svētkiem iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros klausījāmies vīru kopas "Vilki" koncertu "Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām".

  "Vilku" dalībnieki bija tērpušies arheoloģiskajos tērpos un dažādu laiku latviešu karavīru dziesmas mijās ar stāstījumiem par karavīra apģērbu, ieročiem, mūzikas instrumentiem, kaujas taktiku, kultūras un atpūtas dzīvi, ko papildināja arheoloģisko materiālu videoprojekcijas un 20. gs latviešu karavīru gaitas fotoattēlos.

  Īsta muzikāla vēstures stunda!

  Vīru kopa "Vilki" skolā ieradās ne tikai ar koncertu, bet arī vērtīgām dāvanām.

  Paldies!

  Dace Eisaka

  direktores vietniece

  Publicēts : 20.11.2018.

  Ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa


  Latvijas valsts dzimšanas dienā klašu pārstavji noliek ziedus pie Brīvības peminekļa.

  Inguna Zaharova

  Publicēts : 16.11.2018.  Patriotu mēnesis.


  Novembris skolā ir "Patriotu mēnesis" un rast atbildes uz jautājumu "Kas ir Latvija?" iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros uz Latvijas Nacionālās vēstures muzeja izstādi "Latvijas gadsimts" devās 7., 8. un 9. klašu skolēni.

  Gida vadībā skolēni iepazina Latvijas vēsturi simts gadu garumā, bet iegūtās zināšanas lieti noderēs vēstures un sociālo zinību stundās.

  Mūsdienās apmeklēt vēstures muzejus ir ļoti interesanti - tāda ir skolēnu atziņa!

  Dace Eisaka

  direktores vietniece

  Publicēts : 13.11.2018.

  Mazais Lāčplēsis 2018


  7. novembrī finālsacensībās par titulu “Mazais Lāčplēsis 2018” cīnījās 1. – 4. klašuspēcīgākie un galantākie zēni.

  Paldies visiem līdzjutējiem!

  Dace Eisaka

  direktores vietniece

  Publicēts : 09.11.2018.

  Lāčplēša diena


  Lāčplēša dienai veltītajā svinīgajā līnijā klases saņēma apbalvojumus par dalību sacensībās "Mazais Lāčplēsis 2018" un "Stiprinieks 2018".

  Titulu "Mazais Lāčplēsis 2018" 1. klašu grupā saņēma 1.a klases skolnieks Markuss Krustkalns.

  Titulu "Mazais Lāčplēsis 2018" 2. - 4. klašu grupā saņēma 4.a klases skolnieks Alekss Soboļevs.

  3. labākais rezultāts 5. - 9. klašu grupā 8.a klases skolniekam Artūram Tarvidam.

  2. labākais rezultāts 5. - 9. klašu grupā 9.b klases skolniekam Matīsam Grīnbergam.

  Titulu "Stiprinieks 2018" 5. - 9. klašu grupā saņēma 8.b klases skolnieks Rūdolfs Zilvers

  Par sacensību organizēšanu un vadīšanu PALDIES SPORTA SKOLOTĀJIEM Anitai Pormalei un Aigaram Bicānam!

  Dace Eisaka

  direktores vietniece

  Publicēts : 09.11.2018.

  Stiprinieku kauss


  5. novembrī skolā notika Lāčplēša dienai veltītas spēka vingrinājumu sacensības zēniem "Stiprinieks" kauss.

  5.-9. klašu grupā 5 disciplīnās finālsacensībās par titulu "Stiprinieks" cīnījas 15 labākie zēni.

  Dalībnieku apbalvošana piektdien, 9. novembrī svinīgajā sanāksmē.

  A. Bicāns

  Publicēts : 06.11.2018.  Vingro 1.-4. klašu skolēni.


  Rīgas domes Labklājības departamenta organizētās dinamiskās pauzes. Vingro 1.-4. klašu skolēni.

  I. Zaharova

  Publicēts : 05.11.2018.  Kursi pedagogiem


  1. novembrī skolā profesionālās kompetences kursos mācījās piecpadsmit Saldus novada pedagogi.

  Viņi papildināja savas zināšanas par speciālo pedagoģiju un darbu ar speciālās izglītības programmas 21015611 izglītojamiem.

  Skolotājiem bija iespējas vērot ētikas stundu 2. klasē (sk.M.Duboveca), ģeogrāfijas stundu 7. klasē (sk.L.Jakovļeva), logopēdijas nodarbību (sk.I.Kalniņa). Viesii saka jums:" PALDIES!"

  A.Arbidāne - izglītības metodiķe

  Publicēts : 02.11.2018.  Studentu prakse


  30.oktobrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 3.kursa studenti, topošie mūzikas skolotāji, deju un ritmikas skolotāji, vērošanas prakses stundas vadīja Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā, iepazīstoties ar skolas darba organizāciju, apmeklējot mācību stundas un vērojot individuālās nodarbības.

  A.Arbidāne - izglītības metodiķe

  Publicēts : 31.10.2018.


  Leļļu teātris "Tims"


  Rudens brīvdienās 1. - 4. klašu audzēkņi dosies ļoti labā noskaņojumā, jo to sagādāja Ēzelītis un Šrekss no leļļu teātra "Tims" jautrās un pamācošās koncertizrādes "Šrekss un Ēzelītis dejā lec…".

  Ne jau visās teātra izrādēs var skaļi dziedāt līdzi, dejot, apskaut draugu, bet šajā var!!!

  Paldies māksliniekiem par uzmundrinošo izrādi.

  Dace Eisaka, direktores vietniece

  Publicēts : 26.10.2018.


  FOTO IZSTĀDE - KONKURSS


  18. oktobrī skolā pulcējās Rīgas speciālo skolu audzēkņi foto izstādes - konkursa "Nekur nav tik labi kā mājās" noslēguma pasākumā.

  Šogad tika iesūtiti 76 darbi, kas parādīja audzēkņu prasmi vizualizēt savu pozitīvo pieredzi un pasaules skatījumu.

  A.Arbidāne

  Publicēts : 24.10.2018.

  KURSI PEDAGOGIEM


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā turpinās vispārizglītojošo skolu pedagogu kompetenču pilnveides kursi.

  Oktobrī kursus apmeklēja 46 pedagogi no 32 mācību iestādēm. Kursanti klausījās lekcijas, dalījās pieredzē, meklēja risinājumus problēmsituācijām, vēroja un analizēja stundas. Paldies pedagogiem A.Ancānei, U.Veihmanim, I.Antonovai, I.Miļevskai, L.Jukšai, A.Bicānam, R.Bogdanovai, I.Zaharovai,A. Pormalei, I.Kalniņai, E.Carei-Bobinskai un J.Dzintarai, psihologam I.Damrozei-Zommerei, ārstei- psihiatrei I.Pelnei- Bērziņai par iespēju dalīties pieredzē ar kolēģiem no citām skolām.

  Gunta Maslovska, direktores vietniece.

  Publicēts : 18.10.2018.

  Ghetto futbola sacensības


  Mūsu skolas 3 komandas piedalījās Rīgas sanatorijas internātpamatskolas rīkotajās sacensībās telpu futbolā, kas notika 16. oktobrī.

  Jaunākajā grupā līdz 15. gadu vecuma dalībniekiem, 6 komandu konkurencē izcīnījām 1. un 2. vietu.

  Vecākajā grupā, 16. gadi un vecāki, 5 komandu konkurencē ieguvām 3. vietu

  Sporta skolotājs Aigars Bicāns

  Publicēts : 17.10.2018.

  Kinoteātris "Kino Bize".


  11. oktobrī pie mums ar Eiropas un Latvijas mākslinieku veidotām multfilmām un radošo darbnīcu, kurā gatavojām sapņu ķērājus, viesojās kinoteātris "Kino Bize".

  5. un 6. klašu skolēni noskatījās multfilmas, kuru varoņi nerunā nevienā pasaules valodā, bet saprast varēja visu!

  Mūsu sapņus turpmāk sargās krāšņie pašdarinātie sapņu ķērāji.

  Direktores vietniece Dace Eisaka

  Publicēts : 16.10.2018.

  Koncertizstāde "Mana tautasdziesma".


  11. oktobrī uz Arņa Medņa multimediālu koncertizrādi "Mana tautasdziesma" Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē devās 7. un 4. klašu skolēni.

  Paldies mākslinieku kolektīvam!

  Direktores vietniece Dace Eisaka

  Publicēts : 15.10.2018.

  Izstāde “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts.”


  Projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros skolā viesojas Latvijas Nacionālais vēsturesmuzejs ar ceļojošo izstādi “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts.”, ko steidz apskatīt skolēni unskolotāji.

  Paldies muzeja darbiniekiem, kas nelielā somā spēj ievietot tik lielu izstādi!

  Direktores vietniece Dace Eisaka

  Publicēts : 03.10.2018.

  Bagātā Latvijā bagāti ļaudis.


  "Bagātā Latvijā bagāti ļaudis!" - tā var teikt par Miķeļdienas gadatirgu "Ražots Latvijā".

  Rudens veltes un kulinārie šedevri priecēja gan acis, gan vēderus! Priecājās gan pārdevēji, gan pircēji.

  Paldies vecākiem, kas atbalstīja savus bērnus, palīdzot sagatavot tirdzniecībai paredzēto "preci" un visiem tirgus apmeklētājiem!

  Direktores vietniece Dace Eisaka

  Publicēts : 01.10.2018.

  KURSI PEDAGOGIEM.


  Rīgas pilsētas un Rīgas plānošanas reģiona pedagogiem ir iespēja apmeklēt pedagogu profesionālās pilnveides astoņu stundu kursus (valsts budžeta finansējums).

  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā ir izstrādātas divas programmas, lai palīdzētu vispārizglītojošo skolu pedagogiem paaugstināt nepieciešamās zināšanas un profesionālo kompetenci darbam ar izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

  26. un 27. septembrī apliecības par kursu programmas apguvi saņēma 24 pedagogi no 13 izglītības iestādēm.

  Paldies skolotājiem - V. Bladiko, I. Pekšai, V. Kalniņam, I.Kalniņai, V. Zēbergai, A. Līdumai un 3.,4., 2.a.,6.a. 8.a skolēniem par redzētajām mācību stundām, lektoriem M.Dūkai, R.Vīgantei, R.Zeidmanei, I.Jansonei, S.Zeidakai, G.Maslovskai, I.Pelnei-Bērziņai, J.Āboltiņai par saistošajām lekcijām.

  A.Arbidāne

  Publicēts : 28.09.2018.

  TIKŠANĀS AR DZEJNIECI.


  25.septembrī skolā notika tradicionālais Dzejas dienu pasākums. Pie mums ciemojās vairāku desmitu bērnu grāmatu autore no gleznainās Saldus pilsētas- Ieva Samauska. Skolēni klausījās viešņas stāstījumu, ar interesi iesaistījās dzejoļu nosaukumu minēšanā, uzdeva jautājumus dzejniecei, aplūkoja līdzatvestās fotogrāfijas.

  Liels paldies visam skolas kolektīvam par sniegto palīdzību pasākuma organizēšanā. Īpaši paldies jāsaka skolotājai Veronikai Zēbergai , skolēniem Andrim un Ņikitam par skaisto priekšnesumu.

  Uldis Veihmanis

  Publicēts : 26.09.2018.

  OLIMPISKĀ DIENA 2018


  Starptautiskā Olimpiskā komiteja, atzīmējot savu dzimšanas dienu, aicināja visu valstu Olimpiskās komitejas organizēt "Olimpisko dienu", popularizējot Olimpiskās vērtības - draudzību, cieņu un izcilību.

  21.septembrī 650 norises vietās Latvijā, arī Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā, notika sporta sacensības.

  Mūsu skolas 1. - 9.klašu audzēkņi savus spēkus un prasmi darboties komandā varēja pārbaudīt 13 dažāda veida stafetēs.

  Paldies skolēniem un skolotājiem par atsaucību un aktīvu darbošanos Olimpiskās dienas aktivitātēs.

  Anita Pormale, sporta organizatore.

  Publicēts : 26.09.2018.

  Tēvu diena.


  Pirmo mācību gada nedēļu visi mūsu skolas audzēkņi ir strādājuši, lai savām rokām izveidotu apsveikumus mīļajiem, stiprajiem tētiem!

  Tēva loma ģimenē un bērna dzīvē ir nenovērtējama, tāpēc bērnu veltījumi tētiem ir tik dažādi un koši.

  Visus audzēkņu tētus sveic arī skolas pedagoģiskais kolektīvs!

  Direktores vietniece Dace Eisaka

  Publicēts : 10.09.2018.

  "LATVIJAS SKOLAS SOMA"


  "Latvijas skolas soma" ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērnu un jauniešu. Skolēniem tiks nodrošināta iespēja iepazīt Latvijas kultūras un dabas vērtības. Iniciatīvas "latvijas skolas soma" vērienīgais atklāšanas pasākums ar 6000 skolēnu no visas Latvijas piedalīšanos notika 6.septembrī arēnā Rīga.

  Publicēts : 07.09.2018.

  Zinību diena


  2018./2019. mācību gadu Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā 45 pedagogu vadībā uzsāka 220 izglītojamie.

  Publicēts : 05.09.2018.

  2017./2018. mācību gada noslēgums un izlaidums


  Publicēts : 21.08.2018.

  "Izglītība izaugsmei 2018"


  "Maini un mainies pats uz augšu" - šie dzejnieka Raiņa vārdi bija izraudzīti forumam "Izglītība izaugsmei 2018", kas šogad notika jau ceturto reizi.

  Skolotāju radošās meistarības konkursā "Radi. Rādi.Redzi." ar stundu veltītu Latvijas simtgadei piedalījās arī mūsu skolas skolotājas Jolanta Dzintara un Inga Pekša, foruma laikā prezentējot savu paveikto.

  Projektā "Atbalsts skolu stratēģisko mērķu sasniegšanai" gūtā atziņas tika prezentētas (A.Arbidāne) gan vizuāli uzskatāmā veidā, gan skolu darbnīcās.

  Foruma aktivitātes palīdzēja rast skaidrāku un pozutīvāku redzējumu uz nākotnrs izmaiņām izglītībā.

  A.Arbidāne

  Publicēts : 18.06.2018.

  Sporta diena.


  "Move week" ietvaros mēs organizējām un piedalījāmies šajā pasākumā, kur jautru garu mums palīdzējā uzturēt deju grupa "O'Key". Paši no 1.-4. klasēm piedalījāmies jautrās stafetēs, bet no 5.-8. klasēm devāmies fotoorientēšanās distancē

  Aigars Bicāns

  Publicēts : 06.06.2018.

  Reģistrācija A programmas kursiem!

  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 36 h kursi (A)

  "Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Iekļaujošās izglītības veicināšana valstī.

  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā no 2018. gada 4. - 8. jūnijam

  Elektroniski pieteikties līdz 2018. gada 18. maijam.

 • Sīkāka informācija par kursos iekļautajām tēmām.
 • Grupa nokomplektēta, reģistrācija slēgta
 • Starptautiskās sadarbības pasākums - kontaktseminārā "Starpskolu partnerība"


  No 9.-13.maijam piedalījos Erasmus+ programmas izglītības ietvaros organizētajā starptautiskās sadarbības pasākumā-kontaktseminārā "Starpskolu partnerība".

  Pasākumā piedalījās 27 speciālo skolu skolotāji no Eiropas Savienības valstīm, kā, piemēram, Slovākijas, Igaunijas, Apvienotās Karalistes, Zviedrijas, Spānijas, Lietuvas, Itālijas, Maltas ,Norvēģijas u.c.

  Darbs bija ļoti intensīvs, jo mūsu mērķis bija atrast labus partnerus sadarbībai un iemācīties, kā uzrakstīt teicamu projektu, lai šo mērķi varētu realizēt dzīvē.

  Interesantā un aizraujošā, un arī grūtā procesā apguvām galvenos kritērijus, kā šādu projektu uzrakstīt teicami un tas būtu interesants, un vienojošs visām skolām,kas iesaistītas konkrētā projektā.

  Pasākums notika Polijas galvaspilsētā Varšavā. Organizatori bija pacentušies,lai projekta dalībnieki iepazītos ar šo skaisto pilsētu, noorganizējot brīnišķīgu ekskursiju pa Varšavas vecpilsētu.

  Esmu atgriezusies mājās ar jaunām zināšanām un lielu vēlmi likt tās lietā.

  Angļu valodas skolotāja Iveta Miļevska

  Publicēts : 19.05.2018.


  ThingsGuideIndian Education BlogThingsGuide